Ászf – workshop

Általános szerződési feltételek – workshop 

1) A workshop szervezője

A Vállalkozói workshop szervezője a Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (röviden MaVan) 
Székhely: 2172 Kartal Dobó utca 30. Levelezési cím: Papszt Krisztina – 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 9.
E-mail: kapcsolat@magyarvallalkozonok.hu 
Adószám: 18279025-1-10
Nyilvántartásba vevő szervezet és határozat száma: Egri Törvényszék 60097 / 2011 .10
Szervező adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH 79450
Szervező tárhely szolgáltatójának adatai: Tárhely.Eu Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 14571332-2-42 http://tarhely.eu/ Telefon: 06-1-789-2-789

2) A workshop résztvevői

A workshopon azok vehet részt, akik a Magyar Vállalkozónők Egyesülete honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a workshop általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.
 

3) Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a workshopon való megjelenésre. A workshopon az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a MaVan számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki.
Az oktatásról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
A workshopon a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
Vis maior esetén szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.
Résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a képzésnek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 

4) Étkezés

A képzés részvételi díja ásványvizet, kávét, teát tartalmaz. A szünetekben étkezésre lehetőség van a közeli éttermek bármelyikében.

5) Adatvédelem

A magyarvallalkozonok.hu oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete információt vagy reklámajánlatot küldjön számukra az általuk megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított. Az adatokat a Listamester.hu szerverein tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

6) Szerzői jog

A magyarvallalkozonok.hu, illetve a workshopon elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk, illetve vállalkozásuk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként 200.000 Ft használati díjat számlázunk.

7) Elállási és felmondási jog

 
Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül, de legkésőbb a workshopot megelőző napig, indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.
Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14.  napon (de legkésőbb a workshopot megelőző nap) ajánlott küldeményként postára adja szervező részére.
Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:
Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat a Vállalkozói workshopon való részvétellel kapcsolatban.
Résztvevő neve:
Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:
Szerződéskötés időpontja:
Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:
Aláírás Dátum
 
Szervező résztvevő részére visszajáró díjösszeget résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét szervező a résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul. A képzés helyszínén történt első megjelenés után felmondott szerződés esetén résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.
 
 

8) Panaszkezelés

Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja. Szervező és résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.
Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 061/488-2131
 

9) Egyebek

A képzés szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására. A kifizetett részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség sem a képzés megkezdése előtt, sem azt követően.

Budapest, 2015.02.18.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A magyarvallalkozonok.hu oldal adatvédelmi tájékoztatója

A látogatók az oldalon található jelentkezési űrlapok önkéntes kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a MaVan – Magyar Vállalkozónők Egyesülete (2172 Kartal Dobó utca 30.; 18279025-1-10; telefonszám: +36 30 737 5074) információt vagy reklámajánlatot küldjön a megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított.
Az adatokat addig tároljuk, ameddig a regisztrált felhasználó annak törlését nem kéri.

A regisztrált személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható (www.njt.hu).

Jelen adatvédelmi tájékoztató nem teljes, a vonatkozó törvényeket betartjuk az adatkezeléseink során.

Az adatokat a Listamester szerverein tároljuk, harmadik fél részére nem adjuk át.
Minden adatvédelmi kérdésben a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el!

Ajánlatainkban első sorban vállalkozás témában kínáljuk saját vagy esetleg partnereink szolgáltatását.